14 March 2007

Bijna boven

Voorklimmen is een sport op zich. Altijd even spannend om het eerste setje in te hangen. Want als je dan valt, dan val je echt. Wat sommige mensen vergeten, is dat het inhangen van het laatste setje voor het maken van een zelfzekering minstens zo belangrijk is. Net als al die andere setjes daar tussenin. Over het (niet) inhangen van het laatste setje heeft YouTube een aardig filmpje.