7 January 2007

Een nieuw jaar, een nieuw Europees Verdrag?

Logo Duits EU VoozitterschapSinds 1 januari 2007 is Duitsland voorzitter van de Europese Unie. Het consititutioneel verdrag, ook wel de Europese grondwet genoemd, staat daarbij hoog op de agenda. Na het Franse en het Nederlandse “nee”, heeft geen enkele Nederlandse politieke partij haar vingers willen branden aan het thema Europa. Op 22 november 2006 koos de Nederlandse burger voor partijen die Europa vooral als een bedreiging zien. De angst heeft gewonnen. Voor de SP van Jan Marijnissen is Europa een superstaat waarin de ‘profiteurs van de markt’ de socialistische heilstaat in de weg staan. De Partij van de Vrijheid van Geert Wilders vindt dat Europa de sluizen wijd wil openen om de ‘tsunami van islamisering’ binnen te laten. Conservatief provincialisme voert de boventoon of, zoals Ilja Pfeijffer het samenvatte in de NRC van 27 december 2006: Nederland is een kleinburgerlijk, provinciaals, xenofoob land geworden waarin de boeren de macht hebben gegrepen. Hoe nu verder?
(more…)